هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و آینده تصمیم‌گیری‌های تجاری

هوش مصنوعی و آینده تصمیم‌گیری‌های تجاری

جرد دایموند در کتاب معروف خود به نام «اسلحه، میکروب و فولاد» به شرح روند تدریجی توسعه بشر می‌پردازد و با بررسی دلایل توسعه بخش‌هایی از جهان به واکاوی دلایل توسعه نیافتن بخش‌های دیگر می‌پردازد، این در حالی است که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران جهانی از این پس زمان به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که نام کتاب در دهه آینده از اسلحه، میکروب و فولاد به «اسلحه، میکروب، فولاد و کلان‌داده‌ها (هوش مصنوعی)» تغییر خواهد یافت.
 

جرد دایموند در کتاب معروف خود به نام «اسلحه، میکروب و فولاد» به شرح روند تدریجی توسعه بشر می‌پردازد و با بررسی دلایل توسعه بخش‌هایی از جهان به واکاوی دلایل توسعه نیافتن بخش‌های دیگر می‌پردازد، این در حالی است که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران جهانی از این پس زمان به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که نام کتاب در دهه آینده از اسلحه، میکروب و فولاد به «اسلحه، میکروب، فولاد و کلان‌داده‌ها (هوش مصنوعی)» تغییر خواهد یافت.

انتقال آگاهی شما به یک بدن مصنوعی و زندگی جاودانه !

انتقال آگاهی شما به یک بدن مصنوعی و زندگی جاودانه !

مرگ یکی از جمله رویدادهای حتمی در زندگی ماست که روزی اتفاق خواهد افتاد. اما هم اینک فرآیندی به نام هیومای (Humai) آغاز شده است که شاید بتواند مارا از این مشکل بیش از حد ناگوار رهایی بخشد. خلاصی از مرگ از راه انتقال به یک بدن مصنوعی!

 اگر این یافته ی علمی مانند داستان های علمی تخیلی به نظر می رسد ، به دلیل آن است که هنوز هم فناوری لازم برای راه اندازی و اجرای طرح هیومای وجود ندارد. اما این دشواری موجب بازداشتن مدیر عامل شرکت، جاش بوکانگرا نشده است، کسی که می گوید: ما اولین انسان را در ۳۰ سال احیا خواهیم کرد.