تیدایار

جابه جایی اجسام از راه دور !

جابه جایی اجسام از راه دور !

در هزاره سوم میلادی ، با گسترش و پیشرفت تکنولوژی ، انسان همه روزه به رویاهای بسیار زیادی که در نسل های گذشته خود داشته جامه عمل پوشانده است ، برای مثال : (انواع ارتباطات از جمله ارتباط تصویری از راه دور ، پرواز کردن ، سفر به سیارات دیگر ، نفوذ به اعماق زمین و اقیانوس ها و ...) حال به نظر می رسد که انسان با گسترش اینترنت به سمت یک انقلاب دیگر در حال حرکت است . توانایی لمس و کنترل اجسام از راه دور ، توسط اینترنت . ابزاری که پیش بینی می شود پس از عینک های واقعیت مجازی بیشترین تاثیر را بر زندگی انسان قرن بیست یکم بگذارد .

صفحه‌ها