بیشتر بدونیم

جابه جایی اجسام از راه دور !
عصر اكواريوس و تغيير خردجمعي
پایان رشد جمعیت جهان تا آخر قرن
هوش مصنوعی و آینده تصمیم‌گیری‌های تجاری
چگونه بپرسیم؟
کوتاه شدن دوران کودکی
انتقال آگاهی شما به یک بدن مصنوعی و زندگی جاودانه !
رازهای موفقیت در آینده دنیای کار
مخاطرات کسب و کار در دهه آینده