درباره تیدا

درباره تیدا

مدرسه مدیریت کسب و کار تیـدا مکانی
         مناسـب برای آموزش کاربردی و افزایش
                     توانایی‌هـای اجرایی مـدیـران ارشـد و
                                میانی سازمان‌ها و شرکت‌ها ، مبتنی
                                                  برآموزش عملی و Case study

آنچه در تیدا تجربه خواهید کرد

  • آموزش کاربردی به صورت کوتاه مدت و زود بازده
  • ورک شاپ های کاربردی علوم مدیریت
  • ارتباط مستقیم با مدیران موفق ایرانی
  • اردو های بازدید از شرکت های موفق ایرانی
  • ارائه مشاوره های خصوصی برای کسب و کارهای شخصی شما